Ledenvergadering 20 februari 2018 Chr. Gem. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld

Het koor “LOFSTEM” is opgericht 6 december 1911.

Daarmee is het de oudste koorvereniging van de gemeente Heerde. Het doel van het koor was en is nog steeds: Door het christelijke lied willen we God de lof en eer toezingen. We zijn een Christelijk Gemengd koor en studeren geestelijke liederen in die we uitvoeren op ons jaarlijks concert.
Daarnaast zingen we met regelmaat in verpleeg- en bejaardentehuizen in de omgeving, werken mee aan de jaarlijkse Kerst- en Paaszangdiensten in Wapenveld, en verlenen incidenteel medewerking aan kerkdiensten.

Lofstem heeft nu 60 leden, maar dat zijn er wel eens meer dan 70 geweest. Voor ons Jubileumconcert op 10 december 2011, was Lofstem uitgebreid met veel oud-leden en enthousiaste zangers. Het projectkoor bestond op dat moment uit zo’n 80 personen. Gelukkig zijn daar veel zangers lid geworden van ons koor.

Het ledenaantal zit weer in de lift, maar er kunnen altijd nog meer mensen bij.  Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Harry Stijf.