Onze foto`s, Optredens en Verslagen.

Ledenvergadering Chr. Gem. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld
 

20 Februari 2018 heeft de Chr. Gem. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld haar jaarvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht door de ongeveer 60 leden die allemaal hun wensen en ideeën konden inbrengen. De agenda werd vlot door gelopen en omdat er een tweetal bestuursleden zich niet herkiesbaar stelden was er een bestuurs verkiezing nodig. Er had zich al één nieuw bestuurslid beschikbaar gesteld en de andere heeft omdat er niet meteen een ander persoon beschikbaar was besloten om nog een aantal maanden haar functie aan te houden.
Een vijftal leden werden gehuldigd omdat ze een jubileum te vieren hadden. Mw. Dina Bosman werd omdat ze al 60 jaar lid van de vereniging was benoemt tot Erelid. Verder werden Mw. Aagje van de Beek (als 55 jaar lid), Anja Neeleman ( al 40 jaar lid), Janna Buter (al 30 jaar lid ) en Jopie Looman (al 15 jaar lid) naar voren gehaald en mochten een herinnering en een mooie bos bloemen in ontvangst nemen. Ook werden ze allen toegezongen wat een ieder erg waardeerde.
De Lofstem heeft een goed jaar achter de rug. Er zijn verschillende malen opgetreden in zorgcentrums in de omgeving. Dit allemaal onder leiding van de nieuwe dirigent van het koor Dhr. Harrie Stijf uit Wapenveld. Het aantal leden is opgeklommen tot bijna 60 waarbij het aantal mannen een beetje achterblijft. Nu is het koor bezig met het instuderen van het oratorium “De Schepping” van Johan Bredewold. Het is een prachtig stuk waar met vol enthousiasme aan geoefend wordt om deze te kunnen uitvoeren in het najaar van 2018. Vooral bij het zingen van een oratorium zijn mannen erg nodig. Mocht u zingen leuk vinden kom dan eens langs op onze repetitie avonden die wij houden op dinsdag om 19.30 – 21.30 uur in het verenigings gebouw van de Ned. Herv. Kerk aan de Kerkstraat. U bent van harte welkom.

 

 

Ledenvergadering Chr. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld.

Dinsdagavond 23 feb heeft de Chr. Zang vereniging Lofstem uit Wapenveld haar jaarlijkse jaarvergadering gehouden. Na de gebruikelijke agenda punten afgehandeld te hebben stond er een Bestuurs verkiezing op de agenda die in deze tijd toch wel zorgen baart. Het is bij heel veel verenigingen een groot probleem om de ontstane vacatures in te vullen, maar gelukkig bleek er een lid bereid om zitting te nemen in het Bestuur. Na het in ontvangst nemen van een applaus mocht zij zitting nemen achter de Bestuurstafel. De Voorzitter sprak nog wel de hoop uit dat het koor het komende jaar versterkt zal worden met een aantal leden, vooral een aantal mannen. Dat blijft bij de meeste gemengde koren een zorgenkindje.Verder waren er een acht tal leden die gehuldigd werden voor een aantal jaren trouwe lidmaatschap. Harmien Borreman voor 25 jaar, Mw. v/d Put voor 30 jaar, Herma van Leussen voor 40 jaar, Gerrie Dokter, Gerdien Augustinus, Berend Vinke en Aletta Kroeze voor 45 jaar. Zij kregen als waardering van het Bestuur een Roos en een klokje met logo van de vereniging mee naar huis en werden toegezongen door de leden die nog een aantal jaren moeten om gehuldigd te worden. In het bijzonder werd mevrouw Janny IJzerman gehuldigd vanwege haar 60 jarig lidmaatschap. Zij kreeg een halsketting met hanger een Oorkonde aangereikt. Ook werd zij benoemd tot Erelid waardoor zij niet meer contributie plichtig is. Helaas waren niet alle jubilarissen aanwezig zodat een aantal ontbreken op de foto. De Lofstem heeft opnieuw weer mooie doelen gesteld voor een volgend concert en gaat samen met de dirigent Roland Pleizier, die heel positief vooruit keek, het komende jaar in.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledenvergadering van dinsdag 17 februari 2015

Ledenvergadering zang ver. Lofstem uit Wapenveld.


Afgelopen dinsdagavond 17 feb heeft de Chr. Zang vereniging Lofstem uit Wapenveld haar jaarlijkse jaarvergadering gehouden. De vergadering was goed bezocht waar het Bestuur erg blij mee was. Na de gebruikelijke agenda punten afgehandeld te hebben stond er een Bestuurs verkiezing op de agenda die in deze tijd toch wel zorgen baart. Het is bij heel veel verenigingen een groot probleem om de ontstane vacatures in te vullen, maar gelukkig bleken er een drietal leden bereid om zitting te nemen in het Bestuur. Na het in ontvangst nemen van een applaus mochten zij zitting nemen achter de Bestuurstafel. De Voorzitter sprak nog wel de hoop uit dat het koor het komende jaar versterkt zal worden met een aantal leden, vooral een aantal mannen. Dat blijft bij de meeste gemengde koren een zorgenkindje.
Verder waren er een zeven tal leden die gehuldigd werden voor een aantal jaren trouwe lidmaatschap. Mini Liefers was 45 jaar lid, Mien Buter 40 jaar, Annie Eikelboom 40 jaar, Hilly van Laar 35 jaar, Johanna Eilander 35 jaar, Jeanet Bolhuis 25 jaar en Bertha Berends 15 jaar. Zij kregen als waardering van het Bestuur een Roos en een ingegraveerde pennenset mee naar huis en werden toegezongen door de leden die nog een aantal jaren moeten om gehuldigd te worden. Helaas waren niet alle jubilarissen aanwezig zodat een aantal ontbreken op de foto. De Lofstem heeft na een geweldig mooi concert gegeven te hebben, opnieuw weer mooie doelen gesteld voor een volgend concert en gaat samen met de dirigent Roland Pleizier, die heel positief vooruit keek, het komende jaar in. In de agenda staan een aantal optredens in Zorgcentra en natuurlijk niet te vergeten de jaarlijkse bloemenactie in het komende voorjaar.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Concert samen met Zingt de Heer uit Heerde
23 april 2014

Een filmpje op YouTube: De Heer is mijn Koning, Opent uw poorten, Ik roep vanuit de verte

Paasconcert 10 april 2014 in de Petruskerk

Een filmpje op Youtube

Optreden in Brinkhoven in Heerde 11 maart 2014

Ledenvergadering Chr. Gem. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld

18 Februari 2014 heeft de Chr. Gem. Zang Ver. Lofstem uit Wapenveld haar jaarvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht door de ongeveer 60 leden die allemaal hun wensen en ideeën konden inbrengen. De agenda werd vlot door gelopen en omdat er een drietal bestuursleden zich niet herkiesbaar stelden was er een bestuurs verkiezing nodig. Er hadden zich al een aantal mensen beschikbaar gesteld zodat dit ook niet echt een probleem is geworden. Een viertal leden werden gehuldigd omdat ze een jubileum te vieren hadden. Mw. A.J. Bredewout – Bredewolt was 35 jaar lid Dhr. M. v/d Beek was 30 jaar lid, Dhr. A. Kersing was ook 30 jaar lid en Mw. G. Dijkslag werd gehuldigd omdat zij ook al 20 jaar lid was. Ze kregen allen een bos bloemen en een pennenset aangeboden als dank voor hun inzet. Ook werden ze toegezongen wat een ieder erg waardeerde.
De Lofstem heeft een succesvol jaar achter de rug. Er is een concert gegeven in het afgelopen najaar waarbij ze het Oratorium “Ruth” ter hore brachten en er zijn verschillende malen opgetreden in zorgcentrums in de omgeving. Dit allemaal onder leiding van de dirigent van het koor Dhr. Roland Pleizier. Het was een goed jaar om op terug te kijken. Nu is het koor bezig met het instuderen van het oratorium “Een nieuw Jerusalem”. Ook van Johan Bredewold. Het is een prachtig stuk waar met vol enthousiasme aan geoefend wordt om deze te kunnen zingen in het concert in het voorjaar van 2015. Wel zou het koor nog graag een aantal nieuwe leden willen verwelkomen. Vooral de mannen partijen hebben versterking nodig. Vooral bij het zingen van een oratorium zijn de mannen erg nodig. Mocht u zingen leuk vinden kom dan eens langs op onze repetitie avonden die wij houden op dinsdag om 20.00 – 22.00 uur in het verenigings gebouw van de Ned. Herv. Kerk aan de Kerkstraat. U bent van harte welkom.

 

Wapenvelds Chr. gemengd koor Lofstem gaf een onroerend concert

Het gemengd koor Lofstem heeft zaterdagavond een ontroerend en mooi concert gegeven in de Herv. Kerk in Wapenveld.
Zij had het oratorium Ruth gekozen om dit jaar uit te voeren. Een goede keus bleek, want het publiek genoot met volle teugen van de muzikale klanken die ter hore gebracht werden door zowel de zangers als de muzikale solisten. Het oratorium vertelt het verhaal uit het Bijbelboek Ruth. Er werd volop genoten wat dan ook tot uiting kwam in een geweldig applaus na afloop.
Nadat alle medewerkers waren bedankt werd door een ieder nog uit volle borst een slotzang meegezongen waarna een ieder alweer uitzag naar een volgend optreden.

De Generale in de middag:

Een fimpje van de generale op Youtube.

   
Het Concert:

Fotoalbum ons concert Ruth. 16 november 2013.

 

Foto`s van de bloemenaktie uit 2012

Foto`s van een vorige bloemenactie

 

BLOEMEN ACTIE 2013
Huldiging jubilarissen Jaarvergadering 26 februari 2013
 
Bloemenaktie 2012
Bloemenactie 2004